YEREL KURUL

.

No

Kuruldaki Görevi

Unvan, Adı Soyadı

1

Başkan

Yrd. Doç. Dr. Barış BAYRAKLI

2

Teknik İşlemlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Hakan AKSU

3

Sosyal Etkinliklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Dilek ŞAHİN

4

Koordinasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı

Öğr. Gör. Serkan İŞCAN

5

Gezi

Öğr. Gör. M. Sedat İPAR

6

Konaklama

Öğr. Gör. Nuray TÜRKOĞLU
Öğr. Gör. Yusuf ESMER

7

Sponsorluk İşlemleri

Öğr. Gör. Ahmet DAĞ
Öğr. Gör. Dr. Celil YAVUZ

8

Web sorumlusu

Öğr. Gör. Dr. M. Kemal BALKİ

9

Bilişim ve Teknik

Öğr. Gör. A. Gaye ÜSTÜN

10

Mali İŞLER

Öğr. Gör. Hasan CABAR
Öğr. Gör. Ünal ARSLAN

11

Çalıştay yerinin organizasyonu

Yrd. Doç. Dr. Dilek ŞAHİN
Öğr. Gör. Duygu ÖZYILMAZ
Öğr. Gör. Makbule KAPLAN