DÜZENLEME KURULU

No

Unvan, Adı Soyadı

Kurum/Kuruluş

Bölüm

1

Yrd. Doç. Dr. Barış BAYRAKLI

Düzenleme Kurulu Başkanı
Sinop Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu Müdürü

Su Ürünleri Bölümü

2

Prof. Dr. Rıza GÜRBÜZ

Çankırı Karatekin Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu Müdürü

Elektronik ve Otomasyon Bölümü / Mekatronik Programı

3

Prof. Dr. Ulvi ŞEKER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Danışmanlığı, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

İmalat Mühendisliği Bölümü

4

Prof. Dr. İlhami ÇOLAK

Gazi Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi

Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Bölümü

5

Doç. Dr. Ali ORAL

Balıkesir Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü

6

Doç. Dr. Ali Fuat BOZ

Sakarya Üniversitesi
Teknik Eğitim Fakültesi

Elektronik Eğitimi Bölümü

7

Doç. Dr. Ferhat DALDABAN

Erciyes Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

8

Doç. Dr. Ersan KABALCI

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

9

Doç. Dr. İlyas ÇANKAYA

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

10

Doç. Dr. Hasbi YAPRAK

Kastamonu Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu Müdürü

İnşaat Bölümü

11

Doç. Dr. Cem Cüneyt ERSANLI

Sinop Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik Bölümü

12

Yrd. Doç. Dr. İsmail TOPALOĞLU

Çankırı Karatekin Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Bölümü

13

Yrd. Doç. Dr. Hasan GÜLERYÜZ

Sinop Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

14

Yrd. Doç. Dr. Zarife Sibel ŞAHİN

Sinop Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

15

Yrd. Doç. Dr. Tuncay BAYRAM

Sinop Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi

Fizik Bölümü

16

Yrd. Doç. Dr. Niyazi YÜKÇÜ

Adıyaman Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

17

Öğr. Gör. Dr. Celil YAVUZ

Sinop Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu

Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü

18

Öğr. Gör. Dr. Mustafa Kemal BALKİ

Sinop Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu

Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü