ÇALIŞTAY HAKKINDA

Mekatronik çalıştayı düzenleme çalışmaları Sinop Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi ve Çankırı Karatekin Üniversitesi bünyelerinde yer alan meslek yüksekokulları temsilcilerinin bir araya gelmesi ile 2011 yılında başlamıştır. Bu kapsamda, ilk olarak Çankırı Karatekin Üniversitesi öncülüğünde üç üniversitenin ve sanayicilerin katılımlarıyla MKT2012 ismiyle çalıştay gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz öncülüğünde çalıştayın ikincisini düzenlemek için diğer iki üniversite ve sanayiciler ile işbirliği oluşturulmuş ve 22-24 Mayıs 2014’de MKT 2014 ismiyle proje tabanlı mekatronik eğitimi çalıştayı düzenlenmesi planlanmıştır.

Çalıştayın desteklenmesi amacıyla TÜBİTAK ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) kurumlarına başvuru hazırlıkları devam etmektedir. “Proje tabanlı mekatronik eğitimi” çalıştayı; Meslek yüksekokullarının makine ve metal teknolojileri, elektronik ve otomasyon, elektrik ve enerji ile bilgisayar teknolojileri bölümlerinde öğrenim gören ikinci sınıf öğrencilerinin, bölüm danışmanları eşliğinde okul-sanayi işbirliği çerçevesinde sanayiciler ile birlikte projeler geliştirmelerine ve projelerini çalıştayda sergilemelerine olanak sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, mezun olma pozisyonunda olan meslek yüksekokulu öğrencilerinin, sanayiciler ile bir araya gelmesine zemin oluşturarak iş bulma fırsatını yakalamaları bu çalıştayın bir diğer amaçlarındandır.